Pamoja Leuven

Home - 

In een notendop

Het Pamoja-vrijetijdsproject wil personen ondersteunen die door hun beperking moeilijk kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Vrijwilligers vormen de schakel om dit te realiseren.

De naam pamoja komt van het Swahili en betekent "samen".

Waarom?

Vaak wordt het leven beheerst door zorg als je moet leven met een beperking. Het is daarom niet evident om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten of iets doen wat je leuk vindt als je een beperking hebt. Het "samen met iemand leuke dingen doen" verdwijnt op de achtergrond.

Toch is dit essentieel om tot een kwaliteitsvolle invulling van het dagelijkse leven te komen. Met dit project willen we hierop inspelen. Samen gaan we op zoek naar interesses en mogelijkheden op het vlak van vrije tijd. Hierbij zoeken we dan een geschikte vrijwilliger voor de realisatie van deze activiteiten.

Visie

Kernwoorden die het project hoog in het vaandel wil dragen, zijn:

  • We vertrekken van de mogelijkheden van personen en niet van zijn of haar beperkingen;
  • We willen empowerend werken, ook rond de beleving en invulling van vrijetijd;
  • Waarbij de vragen en de noden van de cliënt steeds centraal staan. Vanuit deze vraag gaan we op zoek naar een geschikt aanbod;
  • Het aanbod vormt een aanvulling op het bestaande zorgaanbod in dialoog en met ondersteuning van de zorgpartners;
  • En tenslotte willen we elke persoon, cliënt of vrijwilliger, op een gelijkwaardige manier benaderen, met respect voor de eigenheid de persoon.

In samenwerking met Alezi

Logo Alezi

Het Pamoja-vrijetijdsproject werd mogelijk met behulp van Alezi.

Alezi is een samenwerkingsverband tussen een aantal voorzieningen voor personen met een beperking uit de regio Leuven.

Voor meer info: www.alezi.org